NY PRODUKTION. Premiär våren 2021
20-årsjubileum

Produktionen har fått stöd från Nordiska Kulturfonden/OPSTART, samt ett resestipendium från Konstnärsnämnden.